ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
ניצה ה' (מתנדבת חדשה), עידית מ' (מדווחת)
27/08/2017
|
בוקר

החלטנו לא לנסות לראות את פתיחת השערים על הבוקרוהגענו לקראת השעה 5:00כשכבר היה קהל גדול של פלסטינים שעברו את המחסוםביקשתי מהשומר שיפתח לנו את השער שמוביל לתצפית הל הנכנסיםהוא אמר שזה כבר פתוחואכן היה.

הקרוסלות המווסתות את הכניסה למחסום היו סגורות כשהגענואבל הן נפתחו מידבחרנו אנשים למעקבוזיהנו אותם ביציאה מהמחסום כעבור כ-10 דקות.

5:15 חזרנו לגדר ההפרדהושוב הקרוסלות היו סגורותשתי הקרוסלות הקרובות אלינו נפתחו מידאבל האחרות נשארו סגורות משום מה למשך דקותאנשים עמדו בשקט והמתינו לתורםבסוף גם אלו הורשאו להכנסהתנועה זרמה עוד מספר דקותתורי הממתינים התרוקנו כולםואז שוב הופסקה כל הכניסה כדי לאפשר לשני אנשים לחזור לשטחים הפלסטינייםכשהשערים שוב נפתחובחרנו עוד אנשים לתצפיתגם הם עברו ב-10-12 דקות.

בחרנו מדגם שלישיבו שני אנשים עברו ב-4 - 5 דקות והשלישי ב-11 דקות.

ליד הקרוסלות ביציאה עמדו שני אנשים שניסו לחזור פנימהניצה שיודעת לדבר ערביתinfo-icon ניגשה לשאול מה קורהאחד מהם שכח שקית אוכל על מדף ליד הבניןבעייתו כנראה נפתרה כאשר מכר שלו אסף את האוכל והביא לוהשני אמר שאחרי שהוא עבר כבר את המחסום בדרך לעבודההוא קיבל טלפון על קרוב משפחה חולה והחליט שעליו לחזור הביתהכשעזבנו הוא היה עדיין בהמתנה.מתי כבר יוסדר מסלול חזרה נפרד למקרים כאלו?

6:00 עזבנו.

ניצה מוסיפה:

לפני שנה הייתי במחסום ועכשיו יותר אנושי יחסית.

אני מאוד התרשמתי מתנאי השהייה של המצפים להסעותישיבה על הארץעל מדרכות.אולי הפלסטינים רגילים שמתיחסים אליהם בזלזוללי היה מוזר לראות אנשים מבוגרים יושבים כמו היפים על הארץ.