מת"ק עציון: הכיבוש שקוף

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
שלומית ש.   אורה א.
26/03/2018
|
Morning

10.40    מגרש החניה  היה כמעט ריק, רק  אדם אחד עמד במרכזו, יהודי כרסתן  שפאותיו  התנפנפו ברוח. באולם  ישבו 3 ממתינים שהוכנסו פנימה מייד עם בואנו.  הגיעו אנשים אחדים  וכולם הוכנסו מייד. איש לא ביקש את עזרתנו .