ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
עידית מ. (מצלמת), ורדה צ. (מדווחת)
25/12/2016
|
בוקר

4:07 צד גדר ההפרדהinfo-icon – אין שום תור כל המגיע נכנסבחרנו שני גברים ואשה לבדיקת זמן שהיה במתקן.
בצד הכניסה לישראל – רק קרוסלה אחת פועלתוגם היא חורקתהפשפש נעול בשרשרתתור צפוף וארוך נתקבץ סביב הקרוסלה היחידהשהיציאה דרכה מחייבת עקיפה חדה של שלולית מתפתחתאני הולכת לבקש מהשומרים שיפתחו את הקרוסלה הנוספת או את הפשפשנענית שהקרוסלה מקולקלתוימסרו את בקשתי לפתוח את הפשפש לאחראיםבינתיים לאשה לקח 10 דקות לעבור לגברים 15 ו-17 דק׳.

4:30 שוב ליד גדר ההפרדהעדיין אין שום תור
בשובנו אל צד הכניסההפשפש פתוחאנשים שבחרנו לצפיה יצאו בתוך דקות ספורות
גשם בלתי פוסק ניתךהיוצאים צפופים בסככות.

Irtah.jpg

4:45 ליד גדר ההפרדהעדיין אין שום צפיפות בכניסהאבל נחזים אנשים ששבים לשטחיםעל פי כמותם ניתן לנחש שאלה אנשים שויתרו על יום עבודה מחמת הגשם.

5:05 עזבנו