דיר אל ר'וסון - חשדנות בין החקלאים לרשויות השונות

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נורה רש , מיקי פישר(מדווחת)
24/10/2018
|
Morning

11:00 – עירית דיר אל ר'וסון.
היתרים: ב' האחראי על ההתרים מדווח שמתוך 350 בקשות להתרים  שהוגשו לקראת תקופת המסיק התקבלו רק 100 התרים והשאר נדחו או עדיין לא התקבלה תשובה עבורם, אף שחלף כבר חודש מעת הגשתם. בשנה הקודמת לדבריו בתקופת המסיק הכמות ההיתרים הייתה כפולה .
חלק מהתשובות מסבירות את ההבדל וההחמרה במתן ההתרים : בשנה שעברה נדחו בעיקר אלה שירשו או נחשבו לבעלי שטח של פחות מ-100 מ"ר . השנה בעלי שטח של פחות משליש דונם(330 מ"ר) נידחו  ע"י המת"ק בטענה שאין מספיק שטח לעיבוד, ולכן  השאיר חלקות שלמות ללא העבודות השונות לעונה זאת ללא חקלאים, או נדרש מהם  לשלם לחקלאים אחרים כדי לשמור על תחזוקת החלקות . הצענו לב' לברר את הענין עם המוקד להגנת הפרט הן כענין עקרוני והן כנציגם של מספר חקלאים

מסיק: גם בדיר אלרוסון כמו בכל אזור קלקיליה וטול כרם דווחו על המזיק שפגע בחודש מאי בפרחי הזית וגרם לנשירתם וכתוצאה מכך  אין כלל או כמעט זיתים על העצים בכל האזורים סמוך לכפר וגם מעבר לגדר. אחד החקלאים שהופיע במשרד סיפר שאסף רק פח אחד של זיתים השנה, לעומת כמות גדולה של  מאות זיתים בשנה שעברה שהספיקה לו להפיק 150 ליטר של שמן זית .

ההערכות לקראת הדברת  המזיק בעונה הבאה: בעיריה דיברו על שתי שיטות שהוצעו ע"י הקישור הפלסטיני – הדברה באמצעות ריסוס ע"י שכירת מטוס פרטי, דבר שאינם מאמינים שהצבא הישראלי  יאפשר, או הדבקת  מדבקות עם חומר מונע לכל עץ זית . לדבריהם יש לבצע את ההדברה עד תחילת פברואר 2019. החשב בעיריה סיפר שהרשות הפלסטינית העבירה לחקלאים בכפרים בכל הגדה תקציב של  2 מיליון שקל להדברת המזיק. מהסכום הנ"ל קיבלה עירית דיר אלרוסון 60 ₪ בלבד- סכום המספיק לקנית 40 מדבקות בלבד בעוד בשטח אלפי עצי זית.
העיריה לדבריו  נערכת לעזור לחקלאים להשגת חומר ריסוס במכלים באמצעות תרומה של ארגונים אירופאים, ותוציא מכרז בכפר להפעלת טרקטורים של התושבים שישנעו את מכלי החומר וירססו את העצים. החקלאים יאלצו לשלם עבור עבודת הטרקטורים כשההערכה היא שההוצאה לחקלאי תהיה כ-150 ש"ח עבור כל דונם במטע זיתים.
 יתכן עפ"י מקור בכפר אחר שיהיה צורך לבצע ריסוס נוסף גם בחודש מאי.

12:30 – פגישה עם  ג' חקלאי בעל חממות ומטעי זיתים–בניגוד לדברים ששמענו בעיריה, ג' טען  שכל חקלאי יצטרך לדאוג לעצמו לריסוס ומימונו. כמו כן ציין שהמעבר במחסום 609 היה סביר באותו יום כי היה נציג של המת"ק שעקב אחרי העברת לוחות עצים לחממות במרחב התפר . לדבריו המת"ק הישראלי חושד שהחקלאים מוכרים לוחות עץ בישראל ולכן הוא עוקב מקרוב וישירות ואינו מסתפק בתיאום להעברה של חלקים הנדרשים לחממות או לתחזוקת המטעים .
בטלפון יום קודם ציין שהפלוגה של החיילים הוחלפה כי חיילים מהפלוגה הקודמת היכו חקלאי שעבר למרחב התפר והקישור הפלסטיני התלונן בנושא ודרש לפעול בנושא.

מסקנה – קיימת חשדנות בין החקלאים לרשויות השונות שלהם .
 כמו כן יש לצפות לקשיים רבים בבקשות לריסוס בגלל הקשים בתאומים, דבר העלול להכשיל גם את יבול הזיתים בשנה הבאה