ארתאח (שער אפרים)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
תגיות: 
צופות ומדווחות: 
עידית מ., ורדה צ. (מדווחת).
24/07/2016
|
בוקר

 שחר, טוב ורע

השערים נפתחו ב-3:45 בדיוק. הראשונים יצאו אחרי 3 דקות בלבד! שאלנו אדם אחד ממתי עמד בתור וחכה – אמר ״משעה שלוש״.

ליד גדר ההפרדה ב 3:51 – השערים סגורים – אדם מוחזר הביתה. עד סוף הבוקר ראינו עוד 6 מוחזרים במועדים שונים. לא הספקנו לדבר עם איש מהם כדי להבין מה היו הסבות. בכל פעם סוגרים את השערים לכניסת פועלים למתקן, עד שהמוחזרים עוברים לשטח הרשות.

בין השעות 3:50 ל- 4:30 סימנו אנשים (במועדים שונים), לבדיקת זמן שהיה במתקן. אישה יצאה לאחר כ-4 דקות, הגברים (שמונה במספר) שהו במתקן בין 6 ל-10 דקות. 
אדם ששאלנו איך הולך היום – אמר טוב מאד, הלואי כך תמיד.

ב-4:50 בחרנו שוב שלושה גברים. בצפיה לצאתם היתה הפסקה, לא ארוכה במיוחד, בזרם היוצאים, וזה ארוע חריג. בהמשך זרם היוצאים היה דליל יותר. אחד מאלה שעקבנו אחריו - יצא לאחר יותר מ35 דקות. את שני האחרים לא ראינו יוצאים גם אחרי 45 דקות,אבל אנשים נעצרו על ידנו כדי להכריז על כעסם. צועקים ׳לא טוב׳. ויתרנו על השניים וניגשנו לראות מה קורה בצד גדר ההפרדה. יש תור אבל לא לחץ קשה. הבעיה, ככל הנראה, בתוך המתקן, ואיננו יודעות מה קרה שם הבוקר. גם הפועלים לא במצב שיכולים להסביר את העכוב הפתאומי הגדול.

5:45 עזבנו