חברון: איפה עוד בעולם משמשת מערת קבורה עתיקת יומין לסלע מחלוקת שותת דם?

מקום: 
צופות: 
מצלמת ומדווחת: חגית
24/02/2020
|
בוקר

בגלל בהלת הקורונה הצלחתי להיכנס לצד המוסלמי של הכניסה למערת המכפלה...

בפברואר 1994 רצח ברוך גולדשטיין מהיישוב היהודי בחברון 29 מתפללים מוסלמים במערת המכפלה. באותו שבוע קמה ועדה בראשות השופט שמגר, שהיה אז נשיא בית המשפט העליון ,לבדוק את השתלשלות המאורעות בחברון עד אז. אחת מהמסקנות של ועדת שמגר היה להפריד את מתחם המערה לשניים, יהודים לחוד ומוסלמים לחוד, והשערים שבין החלקים נעולים.