ברטעה-ריחן, טורה-שקד

צופות: 
אה רייכמן וחנה הלר
24/01/2017
|
בוקר

7.10 – 5.55

 

מחסום ריחן-ברטעה – 5.55 – אנשים יוצאיםצ צהטרמינל ועולים בשרוול למגרש החניה העליון. המזנון הומה אדם, אנשים  מתחממים עם ספל קפה ובורקס חם. למטה במגרש החניה התחתון אין תור ומי שמגיע נכנס לטרמינל מהר, בקבוצות של 70-80 אנשים. אחד העובדים אמר לנו שהוא עבר תוך 10 דקות. בטרמינל שורר שקט ופועלים 6 אשנבים.

6.25 – קבוצה גדולה וכועסת של אנשים (30) שיצאו מהטרמינל סיפרו שהכניסו אותם ל"חדר עם מראות" לחיפוש שנמשך כ-30 דקות.  עוד ארבעה אנשים פנו אלינו עם סיפור דומה, הבנים שלהם בני 20-28 נעצרים מדי יום במעבר ומעוכבים בערך חצי שעה, למרות שלכולם יש אישורים תקפים. משחררים אותם בלי לומר דבר.  לאחרונה שמענו כבר כמה סיפורים כאלה.

מחסום שקד-טורה – 7.00 – המחסום פתוח, אנשים יוצאים לאט למרחב התפר. מכוניות עוברות בלי עיכובים בשני הכיוונים. הילדים עדיין בחופש – עד יום ראשון.