דרום הר חברון, חברון

צופות: 
לאה שקדיאל
23/11/2020
|
בוקר

1. בין מצפה אביגיל לא-תוואני, ממזרח לכביש, מתבצעות עבודות. מ' מסביר כי מבצעים קו מיםinfo-icon חדש לכל ההתנחלויות, היישובים הפלסטינים לא מחוברים אליו.

2. קרית ארבע, כניסה צפונית. בצומת למעלה היו קרוואנים של בני מנשה, פונו משם, עדין רואים מטלטלים פזורים. מן הסתם בני מנשה יושבו ישיבת קבע בקריה, והקרוואנים משונעים למבצעי התישבות פיראטית מתנחלית כלשהי.

3. חברון

בית השלום, לשעבר בית המריבה, בשיפוצים רציניים. 

ברחוב דוד המלך הוא השוהדא, בני עקיבא סניף חברון מתכוננים לשבת הארגון של שנה זו, מן הסתם בשבת הקרובה לפי השלטים שנתלו. 

בתל רומיידה בצומת בה הוצבה אבן הזיכרון לחייל שנהרג בשוגג על ידי חבריו, מבצעת הרשות הפלסטינית שיפוצים, כנראה לרשת החשמל.

אנו מופתעים לראות את החנות של עבד פתוחה. הוא מספר כי סגרinfo-icon לאחרונה כי אין תיירים, נמאס לו לשבת בבית אז פתח. בין היתר הוא מוכר ספרים של ארגון מבית סחור בשם ATG - Alternative Tourism Group. קניתי את מדריך התיירות באנגלית. אצל עבד גם ספרים בגרמנית, איטלקית, רוסית. נראה לי ספר חשוב.

ואז אנו רואים כי בהמשך המדרכה פתחו המתנחלים "זולה", שולחנות עם אוכל ושתיה וסביבם דתיים למיניהם. ככה על המדרכה הפלסטינית, חוסמים חנות פלסטינית סגורה. ניגשתי לשכן של עבד הקרוב יותר אל ה"זולה". חייל משמר הגבול ניגש אלי לברר מאין אני. אמרתי, מירוחם, והוא ענה, יהודיה, בסדר. בעל החנות אמר כי ה"זולה" נפתחה לפני כשבועיים. היצעתי שנגיש תלונה במשטרת חברון על הסגת גבול זו. מ' אומר כי רק בעל החנות שנחסמה יכול להגיש תלונה כזו, וכמובן לא יעשה זאת מפחד נקמת המתנחלים. כך נכבשה עוד פיסת אדמה, והובטח לנצח נצחים כי החנות הנ"ל לא תיפתח עוד. הציעu לי מרק, ואז הבחינו כי אני כנראה שייכת לצד השני כי הצטרפתי למ. לקפה אצל עבד.