ארתאח (שער אפרים) - אולי מקשיבים לנו.

צופות: 
עידית מאור , ניצה הרצוג.
22/07/2018
|
בוקר

השערים נפתחו דקות אחדות לפני השעה 04:00.

בבדיקת זמן המעבר בין הכניסה ליציאה מדדנו כ-3 דקת בתחילה ובהמשך כ 7, 8 דקות.

התרשמנו שהמעבר היה פחות לחוץ מאשר בימי אקודמיםלמרות שמספר האנשים לא ניראה קטן מכרגיל באזור התפילה ובמפגש בציפיה להסעות.

היום לא הופנתה אלינו שום בקשה לשנוי השעות או תחושה שיש בלגן.

כנראה יש מי ששם לב לדיווחנו ומשתדל לשפר את תנאי המעבר.