ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
עידית מ., ורדה צ. (מדווחת).
22/01/2017
|
בוקר

 

מאד רגוע.

הגענו מוקדם. 3:40. מגרש החנייה מלא בוואנים לבניםחונים בצורה מסודרת.

לצד גדר ההפרדהinfo-icon המסלולים מלאים אבל לא ממש דחוסיםשערי המתקן נפתחים בזמןאולי אפילו דקה קודםומתחילה הריצה פנימהתוך דקות הראשונים בחוץ,בריצהלשאלה לאן רצים – עוניםלתפוס מקום ברכב הראשון שיצא ליעדםהיעדים מוכרזים בקול ע״י בעלי הוואנים.

בשעה שלאחר כך אין לחץ אין הצטברות אנשים במסלוליםכל המגיע נכנסהשהות במתקן עולה בהדרגה מ-6 דק׳ עד כ-8-9 דקות ונותרת יציבה עד שעזבנו.

אנחנו פוגשות נציג של EAPPI (שנהגנו לכנות ׳האקומנים׳). עידית קבעה אתו מפגש בטלפוןבשיחה אנחנו מבקשות שימסור פתק עם ציון שעה למחכים בתורלכשיתחילו להצטבר תורים בסביבות השעה 5:00, כדי שנוכל להעריך את זמן הציפיה בתורים שמחוץ למתקן.

בנוסףלאחר שראינו אדם מוחזר כלעומת שבאביקשנו מהנציג שינסה לאתרו בצד הפלסטיני ולהבין מה קרה.

קרוב ל-5:00 התחילו גם פעימות הסגירה והפתיחהשאנחנו מכירות משעות לחץעדייןאנשים שנבחרו לתזמון – יצאו תוך דקותשני אנשים מסרו לנו פתקים שקבלו שעליהם נרשמה שעת כניסתם למסלולהם יצאו תוך 21 דק׳כלומר – שהו במסלולים 13 דקות.מהיר מאדאחד מהשניים ציין שהיום קל במיוחדוניסה ליחס זאת לנוכחותנוהלוואיהפירוש שלי אחרהרבה בעלי אישורי עבודה תקפים הופכים בן-לילה למנועי שב״כחלקם מגיעים לבסוף אל סילביה... וכך גם קרה לאותו אדם שהוחזר ודיבר עם נציג האקומניםבעל רשיון תקףשנמסר לו שהוא מנוע. – האיש קיבלדרכימספר טלפון להתקשרותהתקשר ונמסר לו מה האופציות שלו לפעולה... (לא הרבה).

סכמנו עם נציג האקומנים שנקבע פגישה בישראל לשיחה על נושאים שמעניינים אותם ואותנו.

פתקים נמסרו לשלושה אנשים נוספיםשבסופו של דבר ככל הנראה חלפו על פנינו מבלי למסור אותםבצפיה לאנשים הללו – אחרנו לעזובבצאתנו לבסוף בשעה 5:50, מגרש החניה היה כמעט ריק מוואנים לבניםקהל גדול עדיין עמד וחכהתהייתנו הקבועהלמה הם מחכיםנענתה עד מהרההתקשנו מאד לצאת אל כביש הגישההכביש היה מלא טנדרים ומכוניות פרטיות בדרכן פנימהככל הנראה לאסוף פועלים מזדמניםהעומס – מכוניות בשני טורים – פשוט לא יתואר.

נראה לילכןשסדר הכניסה של בעלי הרשיונות הוא כזהראשונים נכנסים אלה שאין להם הסעה מסודרת ממקום העבודהאבל יש מקום עבודה מוסדראליו חייבים להגיע בזמןאחריהם – אותם פועלים שיש להם הסעה מסודרת (אוטבוסים שבד״כ עוזבים בסביבות 5:45). ואחריהם בעלי רשיונות שעבודתם זמניתונאספים ע״י קבלנים הזקוקים לעובדים.