ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
ניצה ה' (מדווחת), עידית מ'
21/11/2017
|
בוקר

הגענו למחסום דקות אחדות לפני 4רחבת המכוניות הייתה כבר הומה מאודניגשנו לצפות בעובדים.

בשעה 4.01 נשמעה הזמנה לפתיחת השעריםהחלה זרימה של מאות האנשים שהמתינו תחת הגגון מעבר לגדר ההפרדהכעבור דקות כל התור התרוקןסימנו לעצמנו כמה אנשים ועברנו לאזור היציאה מהבדיקההמעבר היה מהירלפי עדות אנשים עשרה חלונות פתוחים.

פנו אלינו כמה אנשים בתלונה על התנהלות המחסום בימי אוו'. ביום שישייום קצר, המחסום ניפתח ב-5 ולמרות מיעוט יחסי של עוברים הצפיפות גדולה.

הבקשה היא להקדים את פתיחת המחסום בשני הימיםאחד הפונים סיפר שאם לא היו מצילים אותו היה נמחץ למוות ביום ראשון האחרון.

טענו שביום אהשבועוגם ביום אשעברהמחסום נפתח באיחור של 10 דקות רבע שעה.

הבוקריום ג', היה גשום ואולי בגלל זה הגיעו פחות אנשיםהמעבר היה "חלק"  יחסיתאולי התרגלתי למראה של אנשיםנשיםצעירים יותר ופחות מגיעים מוקדם בחושך מוחלט.

שאלתי אדם מבוגר לפני השעה מדוע הקדים כל כך אם רק בשעה יעלה על רכב לנתניההשיב שבא מקרובמטולכרםלא ענה בעצם על שאלתיניראה שאנשים לוקחים זמן בטחון בחשש שאולי יהיו תקלות.

עזבנו כעבור כשעה בהחלטה לחזור ביום ראשון.