בית לחם (300)

צופות: 
קלר אורן, אידה
21/10/2016
|
בוקר

8:55 – 10:45

אמנם יש סגרinfo-icon, כך מאשר המפקד של המחסום ואומר שהוא פתוח למקרים הומניטריים. למעשה עוברים לא מעט פלסטינים.
לשמחתנו נמצאים היום במחסום מפקד המוכר לנו לטובה זה זמן רב, אדם משכיל ואדיב המודע לנושא זכויות אדם, וגם קצין צעיר, אף הוא מוכר לנו לטובה, שמדבר ערביתinfo-icon רהוטה והכל בו משדר רצון לסייע לאנשים ותפישת תפקיד כמתן שירות. שני המאבטחים שיושבים, מגחכים ומעירים פה ושם הערות שיכולות להתפרש כפוגעניות, אך לא יכולים באמת לגרום לנזק כששני המפקדים האלה נמצאים.
לא פתחתי מדור אפולוגטי על צוותי המחסומים ואין בכוונתי להלל את הכיבוש, אבל שני האנשים האלה באמת ראויים לכל מילה טובה. הקצין הצעיר אינו נח לרגע. כל פלסטיני שנדחה משום מה על ידי החייל במחסום – הקצין כבר שם, לוקח תעודה, בודק בטלפון ולרוב מעביר. הפלסטינים פונים אליו והוא מטפל מיידית. במסגרת הוויכוח הישן במחסוםווטש עד כמה אנחנו משתפות פעולה עם הכיבוש, בעצם עמידתנו במחסום שהיא בעצם קבלת הימצאותם של המחסומים, אפשר לטעון שמפקדים כאלה מאפשרים כמעט לבלוע את התופעה המחפירה של החסימות למיניהן...
לא נרשמו אירועים חריגים. משפחה הגיעה עם כל הניירת הדרושה פרט לנערה בת 15. אותו קצין שוחח ארוכות עם האבא והסביר לו שאמנם אפשר להעביר אותם כך אך אם שוטר יבדוק אותם בירושלים ויסתבר שאין לנערה אישור (שנדרש מילדים החל מגיל 14) – היא עלולה להיעצר.