חבלה

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Place: 
Observers: 
חנה פרס, חנה אבירם
21/03/2017
|
Morning

6:09 – אנשים מתחילים להתקרב אל המחסום מכיוון חבלה. הרכב הצבאי כבר הגיע.

6:21 – אנשים עדיין לא עוברים על אף שנשמע קרקוש שרשראות.

6:24 – מתחילים להעביר.

6:28 – יוצאים ראשוני הנבדקים.

תהליך הבדיקה נעצר. אנשים שנמצאים בביתן הבידוק אינם יוצאים. אחרים ממתינים סמוך לקרוסלה המובילה לביתן הבידוק. מאזור הכניסה למחסום מכיוון חבלה נשמע בדל שיחה בין חייל לבין העומדים ומחכים להיכנס למתחם המחסום: 'תעשה חיים טובים, לא ככה'...

לשאלתנו עונה חייל שהמחשב לא עובד ויגיע מישהו מהחמ"ל.

6:40 – חמשת האנשים שהיו בתחנת הבידוק יוצאים ממנה.

6:47 – יוצאת קבוצה גדולה יותר.

7:14 – מגיע מיניבוס המורים והמורות. אחת המורות יורדת ומגישה לחייל שבעמדת השמירה כמה ת.ז.. החייל מורה באצבעו לכיוון תחנת הבידוק. כעבור 3 דקות המיניבוס על נוסעיו ונוסעותיו ממשיך לדרכו.

7:32 – המיניבוס חוזר אל חבלה עם תלמידים. ללא עיכוב.

7:47 – סוגרים את המחסום.