דרום הר חברון, תרקומיא

צופות: 
רעיה י'
21/02/2019
|
בוקר

מעבר תרקומיא:
תנועה דלילה בשעה 09:00.
ליד הפילבוקס בצומת אידנא-תרקומיא הרכיבו מצלמות.
בככר ליד הצומת של שויוח'-חברון עומד ג'יפ צבאי לתפאורה. 3 חיילים ישובים בתוך הרכב.
בעיר חברון שגרת כיבוש.