ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
עידית מאור וניצה הרצוג
19/02/2018
|
בוקר

המעבר נפתח בזמן - 04:00.

הבדיקות שערכנו מרגע שאיתרנו אנשים שנכנסו לאזור הגלוי לעינינו היה בין 5-6 דקות בהתחלה ל-  15-18 דקות בהמשך.

התרשמנו שההתנהלות הייתה רגועה .

בימי ראשון עמוס הרבה יותר ולמרות זאת זמני המעבר שנמדדו עלידנו דומים.

כרגילהעוברים את הבדיקה שוהים עוד שעה ארוכה באזור עד ליציאה למקומות העבודה.