ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
ניצה ה., עידית מ. (מדווחת)
17/09/2017
|
בוקר

הגענו ב 3:45. רכבים המתינו לנוסעים במגרש החניהאבל אף אחד לא זזשאלתי את אחד הנהגים מתי פותחיםוהוא ידע להגיד שפותחים ב 4:00, מה שהסתבר כנכון.

השער בדרך לגדר ההפרדה היה פתוחבתורים מעבר לגדר המתינו כמה מאות אנשיםבדיוק בשעה 4:00 נשמעה הודעה עמומה מתוך בניין המחסוםוהשערים נפתחוכעבור ארבע דקות אנשים ראשונים כבר היו בחוץבתוך ישראל.

ב 4:10 כל מי שחיכה הספיק לעבור את הגדראם כי נוצר לחץ קל בכניסה לבניןבחרנו אנשים לתצפיתאשה יצאה כעבור דקותלבחור לקח 11 דקות.

בחור ניגש אלינו ושאל מה אני רושמתהסברתי לוושאלנו על שיגרת יומוהוא נוסע למחסום עם חבר בעל רכבנסיעה של כ 20 דקותהמעבר לוקח עוד כמה דקותואז הם מחכים להסעה לעבודהעובדים מ 7:30 עד 14:30. שאלנו למה הם מגיעים מוקדם כל כךוהוא ענה שעדיף לא להסתכן אולי ייתקעו במחסוםאנחנו יודעות שפעם היו בעיות כאלולא ברור אם לא הפנימו את השיפור הגדול שחל בניהול המחסום או שיש עדיין חשש כזה.

4:35 אין בכלל תורמי שמגיע ישר נכנסאנשים שבחרנואחד יצא כעבור דקותאחד 12 דקותשנים רק כעבור 20 דקות.

5:00 עזבנו.