ברטעה-ריחן, טורה-שקד

צופות: 
רותי תובל וחנה הלר
17/01/2017
|
בוקר

 7.10 – 5.55

מחסום ריחן-ברטעה  5.55  מגרש החניה העליון במרחב התפר הומה אדם וכלי רכב. הרבה פועלים עולים מהטרמינל וחלקם מתיישבים ליד הקיוסק ושותים קפה.  במגרש החניה התחתון אין תור והפועלים מוכנסים בקבוצות של 40-50 .

6.15 – בטרמינל פועלים 5 אשנבים, ניכרת רגיעה בתנועת היוצאים. יש שמועות של שיפוצים קרובים ובנית סככה במגרש התחתון.

 

מחסום שקד-טורה  6.40  המחסום כבר פתוח, מעט אנשים יוצאים למרחב התפר ולא רואים תור ליד הקרוסלה.  מכוניות עוברות מצד הגדה בקצב מהיר ואוספות את האנשים שכבר עברו. התלמידים בחופש.