ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין

צופות: 
לאה רייכמן ורותי תובל (מצלמת ומדווחת)
16/10/2016
|
בוקר

06:00 מחסום ברטעה-ריחן, ערב חג

מיד הבנו שמתקיים נוהל ערב חג. השערים ייפתחו בשעה שבע. שבנו על עקבותינו ונסענו למחסום עאנין.

 

6:20 מחסום עאנין

החיילים מגיעים ממש איתנו ובשעה 6:28 יוצאים כ-5 חקלאים למטעי הזיתים שנמצאים מעבר לגדר שמפרידה אותם מהכפר.

צעקות רמות נשמעות מכיוון השער המרוחק, שממוקם בואדי מאחורי הגדר וכביש המערכת. יציאת האנשים נפסקת.

רכב מת"קinfo-icon מגיע וחונה קרוב לשער האמצעי. ב-6:40 נשמע חייל מרחוק: "לכו אחורה! אתה! לך אחורה!" 6:45 החיילים נועלים את השער האמצעי.

6:55 החיילים עדיין מחכים ליד השער שהרוחות יירגעו. צעקות "תפתח תפתח". 7:00 החיילים פותחים את השער האמצעי ונכנסים פנימה.

7:03 יוצא פועל אחד. מריבה קשה וצעקות רמות בין הפועלים שנמצאים מעבר לשער. כעבור דקה החיילים שוב נועלים את השער.

ב-7:15 שוב פותחים וההמולה והצעקות גוברות. ב-7:25 החיילים נועלים את השער הפנימי, מתקרבים ונועלים את השער שלידנו, מצד מרחב התפרinfo-icon ועוזבים.

כנראה הרחיקו את האנשים ונעלו גם את השער המרוחק. כ-200 בני אדם שיצאו השכם בבוקר לעבודה - לא הגיעו לבסוף ליעדם.

ערבי ישראלי שעמד לידינו גינה את התנהגות תושבי עאנין ושיבח את החיילים. אבל בסופו של דבר נראה שהחיילים, למרות נסיונם להפעיל את המחסום,

הענישו ציבור גדול שלא הגיע לעבודה בגלל התנהגות של יחידים.

עאנין 7.04 החיילים מתייעצים_0.jpg
7:04 המחסום נסגר למעבר לצורך התייעצות

 

החיילים עוזבים 7.27 וכמאתיים חקלאים מעאנין חוזרים לכפר_0.jpg
7:27 החיילים סוגרים את המחסום  כ 200 חקלאים לא יצאו לעבודה 

7:40 מחסום טורה-שקד
אומרים לנו שהמחסום נפתח בזמן. גבר ואישה יוצאים ברגל למסיק, מברכים לשלום. תלמידים מגיעים מכיוון דהר אל-מאלח בכביש העולה למחסום.

8:00 מחסום ברטעה-ריחן
מוכר כרטיסי החנייה אומר לנו שמגרש החנייה אינו מלא היום כי יש סגרinfo-icon ולא עובדים בחריש. אין תור, מי שמגיע נכנס מיד.
ב-8:15 נוצר תור קטן כשהשערים הפנימיים נפתחים עבור ג'יפ שנוסע על כביש המערכת.
מי שעובד בברטעה ובמרחב התפר יוכל לחזור גם בשעות מאוחרות, כרגיל.
 

מחסום ברטעה 16.10.16_0.jpg
תור קטן במחסום ברטעה