קלנדיה

מקום: 
צופות: 
נתניה ג., חנה ש. (מדווחת), אסנת ר. (מתרגמת)
16/07/2017
|
בוקר

05:20 שלושה תורים מתארכים עמוק לתוך מגרש החניה. למרות פתיחה תכופה של הקרוסלות ע"י החיילת (ואח"כ ע"י המחליפה שלה), התורים לא התקצרו עד אחרי השעה 7. מכונת הX-RAY , בתחנת בדיקה מס' 1 לא פעלה. החיילת הודיעה לעיתים תכופות ובאופן ברור שרק אנשים ללא תיקים יכולים לעבור בתחנה זו. בשלב מסוים, היא נסגרה לגמרי ואז נפתחה מחדש. בשני מקרים, השומר והשוטרת פתחו את השער ההומניטרי כדי לאפשר לקבוצות גדולות של גברים ללא תיקים לגשת ישירות לאותה תחנת בידוק, כדי להקל על העומס בתורים העיקריים.

השער ההומניטרי נפתח בתחילה ב06:20  ע"י שומר, שאליו הצטרפה לאחר מכן שוטרת. קצין המת"ק הגיע קצת לאחר מכן ועזב מוקדם....

בערך ב07:30, הצטרפנו לאחד התורים שכבר היה מוכל מתחת לסככה, ועברנו את המחסום ב30 דקות לערך. העיכוב נבע בחלקו היות ואישה לפנינו בתור לא ידעה מה הפרוצדורה להניח את חפציה במכונה, והחיילת יכלה להנחותה אך ורק בעיברית, אותה אינה מבינה. שאר האנשים (ביניהם אנחנו) שעמדו מתוסכלים מאחורי הקרוסלה, היינו רחוקים מדי לעזור לה.