ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין

צופות: 
תמי ריטוב, לאה רייכמן (מדווחת)
16/01/2017
|
בוקר

05:45 מחסום ברטעה-ריחן

במגרש החנייה יש סידור חדש, בטונדה מפרידה בין תור הולכי הרגל ובין המכוניות החונות. יש הרבה אנשים, אבל התור לא ארוך במיוחד. רוב הפועלים צעירים. מצד אחד זה טוב שיש להם עבודה ופרנסה, מצד שני הייתי מאחלת להם קריירה אחרת. אחד העובדים מספר שיש אנשים שמגיעים כבר ב 03:30. מתי הם בבית? מתי ישנים? מתי נחים? הקור מקפיא פה. נכנסים קבוצות של 50, 30, אח''כ 80 וחוזר חלילה. על ידנו עומד בתור בחור עם חולצה ''המסע לפולין''. מעניין ומוזר. האנשים עוברים מהר מאוד. מישהו מתאונן שמעכבים חלק מהאנשים.

06:30 מחסום עאנין
אנשים עוברים מאוד מהר, יש הרבה אנשים, כ 100. הכול מתנהל בזריזות. הזריחה מדהימה.

07:00 מחסום טורה-שקד
מעט אנשים עוברים את המחסום. יש חופשה בבית הספר.

07:30 עזבנו