מחסומי הצפון ברטעה - בשביל מה להכביד על בני אדם?

צופות: 
צפרירה זמיר, לאה ריכמן
15/08/2018
|
אחה"צ