חברון, חלחול, מת"ק עציון, סעיר, תרקומיא

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
מוחמד, רעיה י’ (מדווחת)
14/09/2022
|
Morning

מחסום תרקומיא:
נראה כמו מגרש מכוניות אינסופי מלווה בשקיות ניילוןinfo-icon בכל הצבעים המפוזרות משני צידי המחסום. גם בצד הישראלי וגם בהמשך.

ינאמר לנו שהפלסטינים מזמינים תור טלפוני בכדי להיכנס למת"ק ולקבל כרטיס מגנטיinfo-icon למעבר לישראל. התור הטלפוני מוריד את העומס במחסום והאנשים באים בתאריך וביום שנקבע להם, כך שההתנהלות במת"ק סבירה.

צומת חלחול-חברון: ג'יפ צבאי עומד וצופה.

צומת סעיר-חלחול: ג'יפ צבאי עומד לכיוון סעיר.

גם בכניסה לבית אומר עומד ג'יפ צבאי.

בצומת הבא בהמשך הדרך - מול הכניסה לאל-ערוב:
בעל המכולת, השוכנת מול הצומת, מדווח שגז שזורקים החיילים מידי כמה ימים ליד החנות שלו, משאיר אותו סגור בביתו למשך שלושה ימים, בלי יכולת לצאת ולנשום אוויר צח.

מת"ק עציון: מידי כמה ימים יש תור ארוך, כי המקום משמש אוכלוסיה מאוד גדולה

היום אין לחץ כי הופיעו רק מעט פלסטינים