מסאפר יטא

צופות: 
לאה (מדווחת ומצלמת) ומוחמד
14/06/2021
|
בוקר
הרחבת חוות מעון
חסימות שנפרצו

על פי הנחיות של באסל, נסענו מא-תוואני מזרחה בדרך עפר, לכיוון הכפר חאטת אל דבעה ("פינת הצבועה, נקבת הצבוע).

משמאל, חוות מעון, כולל עמדה של הצבא. תמונה מס' 1: הרחבת חוות מעון לכיוון מזרח, נראה כמו רפת ודיר, כלומר העמקת הבידוד של הכפר טובא שכמעט מוקף כולו בהתנחלות מעון ובחוות מעון.

חולפים דרך ח'רבת רכיז, מקבצים מפוזרים. הדרך כולה מסומנת על ידי המתנחלים בסימון המקובל של החברה להגנת הטבע.

מימין על הגבעה, אום פאקרה, בזמן מבצע שומר חומות הצבא העמיד שם 8 בטונאדות לחסימת הדרך. ועדין רואים את צינורות המים שהונחו כאן לפני שנים, יוצאים מן האדמה, חתוכים כמובן על ידי המינהל האזרחיinfo-icon.

בין פאקרה לחוות מעון, השלט של המערה. אחרי שהמתנחלים ניסו להשתלט עליה, הפלסטינים סידרו שם טיח וחשמל, נמצאים שם במשמרות.

משמאל לדרך, אדמה פרטית פלסטינית מגודרת אך לא מעובדת.

מגיעים לראש הגבעה, מול חאטת אל דבעה: כאן נחסמה הדרך לאחרונה בערמות סלעים ועפר, בלילה הגיעו האקטיביסטים ופרצו את הדרך מחדש. תמונה 2. מעבר לחסימה 10 קהילות פלסטיניות קטנות.

הצביעות של המדיניות הזאת ברורה. אם זה שטח צבאי, יש לפנות קודם כל את חוות מעון. אבל החווה על מכונה עומדת ומשגשגת, ואנשיה מתעללים בשכניהם הפלסטינים.