קלנדיה - שלושה ימי עבודה הלכו בגלל בירוקרטיה.

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
תמר פליישמן.
13/01/2019
|
אחה"צ

על שלושה ימי עבודה שהלכו בגלל בירוקרטיה.

נאג'י מועסק במשמרות לילה במפעל שעובד מסביב לשעון באזור התעשייה עטרות.

מגיע לעבודה בשלוש אחה"צ וחוזר הביתה בעשר בבוקר המחרת.

  • מתי אתה ישן נאג'י?
  • כשאפשר.

לנאג'י יש אישור מעבר. לפני שבוע פג תוקף האישור. הלך למת"ק וקיבל חדש.

  • אישור מעבר מעצם טבעו הוא זמני, שהרי אדם מעצם היותו פלסטיני לעולם תלוי ברצונו הטוב או הלא טוב של השליט.

למחרת בא נאג'י לעבודה. הביט הבוס בנייר וראה שכתוב שהאישור תקף מבוקר עד שעה שבע בערב. שלח המנהל את נאג'י הביתה.

  • -לא יכול להעסיק אותך בניגוד לחוק, אמר הבוס,
  • בטח טעות, אמר נאג'י,
  • טעות טעות, אבל עד שלא יהיה לך אישור שהייה בלילה אתה לא עובד פה.

הלך נאג'י הביתה.

הלך יום עבודה.

למחרת ביקש נאג'י מאחיו שילך למת"ק.

הלך האח. אמרו לו שרק זה שכתוב באישור צריך לבוא וגם שהם עובדים עד שעה חמש.

הלך עוד יום עבודה.

ביום האמור הגיע נאג'י בארבע ולא יכול היה להיכנס למת"ק כי הקרוסלה שמובילה לשם הייתה  נעולה. ניסה למשוך את תשומת לבו של החייל שמאחורי החלונות הממוגנים, זה החייל בעל האצבע שמשחררת את הנעילה. צעק: חייל, חייל... - איש לא ראה ואיש לא שמע.

עבר נאג'י לתור המקביל שמוביל לירושלים כי החייל ששם זה החייל שפה.

הצמיד לחלון הממוגן את הניירות וביקש שיפתחו לו את הדרך למת"ק.

הביט החייל בניירות, הניד בראש ואמר: סגור.

  • מה שנכון נכון, במת"ק אמורים לעבוד עד שעה חמש אבל משעה ארבע הדרך נעולה. מי שבפנים – מטופל, מי שבחוץ – לא נכנס.

הלך עוד יום עבודה.