עציון: קצב מתן האישורים איטי מאד

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
שלומית ש. אורה א.
11/11/2019
|
Morning

 

מגרש החניה ואולם ההמתנה היו מלאים עד אפס מקום. התברר, כי רק חייל אחד מטפל באישורים מגנטיים (כמו בשבוע שעבר) ולכן קצב מתן האישורים איטי מאד.

פנה אלינו בחור שיש לו כלי עבודה כבדים, ולטענתו חייל אמר לו שאם הוא ימכור לו את הכלים שלו, הוא יקבל רישיון עבודה בישראל. אם זה נכון, האין זה מקרה של שחיתות?

אדם מבוגר סיפר שמעסיק נתן לו אישור שהוא עובד אצלו בחקלאות, ונאמר לו שיש לו כבר אישור מחברה שבונה בהתנחלויות. לטענתו, הוא לא ביקש את אישור העבודה הזה אבל החברה לא מבטלת אותו . אמרו לו שעליו לפנות לבית הדין השרעי ולקבל תצהיר שהוא לא עובד בחברת הבניה ושהוא מבקש “אישור מעסיק” ממעסיק אחר.