ארתאח - אישה אמרה שכמעט נחנקה בדוחק

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
עידית מ., ורדה צ.
10/03/2019
|
בוקר
Crowded at the Irtah checkpoint. Young people climb the bars.

בשעה 4:03 יוצאים ראשוני הפועליםכשאנחנו מתקרבות לגדר המערכתכבר בשעה מוקדמת זו עולות שוועות זעם ומחאה מהצד הפלסטיניצעירים אחדים מטפסים על הקירות כדי לקפוץ לאמצע התור בסלאלום המקורהברחבת הכניסה למתקןהגדושה אדם – קורא לעברנו אדםבאנגלית״צאו לראות מה בחוץאנחנו סובלים!״ 
בצד היציאה לישראל אומר לנו דברים דומים אדם שנעצר לידינואנחנו שואלותמה אתה חושב שצריך או אפשר לעשותתשובתו: 1. לפתוחלפחות בימי ראשון בשעה מוקדמת יותר מ-4:00. 2. להגדיל את מתקן הסלאלום לפחות פי שנייםהמהומות והמריבות הן על הכניסה לסלאלום. 3. להקפיד שרק מי שיש לו ׳אישור פועל׳ וזכאי לעבור בין בין 4:00 ל-6:00 יעבוררעיון שלישי זה ודאי לא מקובל על כל העובריםביחוד בני 55 ומעלה שאינם זקוקים לאישוראבל אם הם מעוניינים להמשיך לעבוד הם חייביםלהכנס מוקדם…
מתוך אנשים שסימנו למעקב ב- 4:10 אשה עוברת את המתקן תוך דקותשני גברים – אחד תוך השני תוך 13.

בסביבות 4:30 עדיין לחץ גדול ליד גדר ההפרדהעדיין קריאות כעסעדיין מטפסים כדי לעקוף את התורבחרנו שוב אנשים למדידת זמן השהות בתוך המתקןאחד עבר תוך 11 דק׳ שני 18 דק׳ ושלישי – 25 דק׳כשהיינו בצד היציאה חלפה לידינו אישה שאמרה שכמעט נחנקה בדוחקונעצר אדם שדיווח שידו כמעט נתלשה… 
יום במיוחד קשה?

אחרי 5:30 פגשנו קבוצה ממכינת הנגב בהדרכת יעל סדן ורעיהכששהינו אתם ליד גדר ההפרדה הגיע שומר ודרש מאיתנו לחזור חזרה לרחבהמתברר שרוצים שנבקש אישור מסודר לבקור קבוצות באזורלמרות שזה בפירוש שטח ישראל ומפעילי המחסום אזרחים… מנהל המשמרת יצא אלינויעל קיבלה טלפון שלו לתיאום ביקוריםניצלנו את ההזדמנות לבקש שיפתחו את המתקן מוקדם יותרלפחות בימי ראשון.