בית לחם (300)

תגיות: 
צופות: 
קלר אורן, אידה
09/06/2017
|
בוקר

 (יום שישי ה-2 ברמדאן)

9:00 – 10:00

כרגיל ברמדאן, כביש הגישה למחסום חסום. הרבה משטרה. אוטובוסים רבים עומדים, מתמלאים באנשים ויוצאים לכיוון העיר העתיקה. יש סדרנים פלסטינים שדואגים לסדר, מאיצים באנשים להתקדם, לעמוד, לעלות. כשהגענו הורו השוטרים לאחד האוטובוסים להסתלק ולא אפשרו לאנשים לעלות עליו כיון שלא הודבקה על השמשה שלו תווית "רמדאן 2017 אישור מעבר במחסומי תנועה". על כל שאר האוטובוסים אכן היתה מדבקה כזו.

רוב האנשים מגיעים דרך הכביש העוקף את המחסום עצמו: הנשים, הילדים, המבוגרים יחסית. רק הצעירים נדרשים לעבור בתוך המחסום.

בפנים יחסית ריק. מדי פעם מגיעים כמה אנשים צעירים. יושבים שם 10 חיילים/שוטרים/מאבטחים. כשנכנסנו לשם עמדה חיילת וצעקה על צעיר שהצטווה לחזור לכיוון בית לחם: "הביתה!" והסבירה לחבריה היושבים: "רק צעקות הם מבינים...!" נראה שלא הוסבר כראוי שמדובר בחודש רמדאן ובאנשים שצמים, או שזה הוסבר אך לא נקלט...

פגשנו שם את אחד המפקדים הוותיקים שאישר שנשים עוברות ללא אישור מגיל 50 וגברים מגיל 55. הוא הוסיף שמרחיבים עכשיו את המחסום כדי שאפשר יהיה להעביר אנשים יותר מהר. 

חזרנו לחצר החיצונית שאליה מתנקזים האנשים בדרך לאוטובוסים. מדי פעם נועלים את השער כדי לווסת את מספר הפלסטינים. ברגע שעלו לאוטובוסים ונסעו נפתח השער לקבוצה הבאה. באופן כללי ההמתנה לא ארוכה והסדר נשמר לא רע.

ראינו שגם השער בחומה נפתח היום.