מת"ק עציון מכונית התקלקלה? - מניעה לשנה...

צופות: 
שולמית ש' אורה א'
08/10/2018
|
בוקר

              10:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
באולם  המתינו כ-20 אנשים, לדבריהם, מהשעה 8.30  ועדיין לא התחילו להכניסם  פנימה. דיברנו עם חנה ב' וב 11.20  התחילו להכניסם, כנראה  בעקבות השיחה. ייתכן
שהעיכוב  היה עונש על אירוע הדמים אתמול בברקן.
פנה אלינו אדם בן 63, קצין משטרה (פלסטינית) בדימוס ואמר שהוא מנוע שב’כ ל- 99 השנים הבאות. ייעצנו לו לכתוב מכתב וכך לנסות להוריד את המניעה.

ניגש אלינו בחור  וסיפר  שהיה לו אישור  להיכנס לישראל לחפש עבודה. הוא שוטט  בדרכים במכונית של חברו הירושלמי , אך הם לא חזרו לירושלים כי המכונית התקלקלה. בשעה שניסו לתקנה הגיע אליהם משמר הגבול והם נעצרו. המכונית המקולקלת ובגדיהם וידיהם המוכתמים משמן לא שיכנעו אותם. מייד הטילו עליו מניעה לשנה, ,כך שהוא לא יוכל אפילו להמשיך לחפש עבודה. ייעצנו לו לכתוב בקשת מחילה, להסביר מה קרה ולנסות להסיר את רוע הגזירה.

אדם  מבוגר  אמר שהוא צבר קנסות תעבורה בסכומים גבוהים ושאל אם יש אפשרות להפחית את הקנסותעדה גורני המטפלת בעניין הקנסות, ייעצה  מה לעשות והנחתה לכתוב ולשלוח אליה את  המכתב.

כשעזבנו ב 12.00 נותרו באולם  15 ממתינים.