שחר במחסום ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
עידית מאור, ניצה הרצוג
07/10/2018
|
בוקר

למעלה מחודש לא היינו במחסום בשל חופשות ותקופת החגים.

הגענו למחסום מעט לפני שעת פתיחת המחסום למעברשהיה עמוס מאודהמחסום נפתח דקות אחדות לפני 04:00.

בבדיקת מהירות המעבר הראשונה מדדנו זמן של כחמש דקותבהמשך הקצב הואט ל-15 דקות .

גילינו שקשה להתרגל למראה של אנשים מצטופפים במעבר בדומה לעדר כבשים.