בית לחם (300), מת"ק עציון

צופות: 
מתנדבות אורחות של מחסוםווטש
07/06/2017
|
בוקר

4:30-6:00 בבוקר
הגענו למחסום 300 ב-4:30 בבוקר, התור העיקרי כבר היה מלא ודחוס ואנשים ניסו להתקדם על ידי טיפוס על סורגי המתכת. בשעה 5, כשעמדנו בתור היציאה לפני הקרוסלה יכולנו לראות את תור היציאה מצטופף והולך. בשלב זה הגיע שוטר מבוגר ועמו שומר צעיר ותוקפני של חברת האבטחה הפרטית. בצעקות ובאלימות הם דחפו את מי שעמדו בתור היציאה בחזרה אל המנהרה, בלי להבדיל בין בחורים, זקנים, נשים או ילדים – וסגרו את הדלת.

תוך שאנשים נדחקו כנגד הדלת הזו ללא כל כוונה לחזור בתור היציאה, השוטר הוציא רימון גז מדמיע כאיום, למרות שלא הפעיל אותו. אז, הוא והשומר החלו לעכב גברים שטיפסו על הסורגים כדי להתקדם בתור. גברים אלה נעצרו אחרי שעברו את הקרוסלה הראשונה וההיתרים שלהם הוחרמו. הבנו שיוכלו להשיג אותם בחזרה כשיגיעו למשרד המת"קinfo-icon בגוש עציון.  השוטר והשומר נהגו בתוקפנות רבה כלפי הפלסטינים. השוטר, למשל, תפס את אחד הגברים המעוכבים בצווארם ודחף אותו בפראות כנגד הקיר כשהאיש ניסה לשכנע אותו להחזיר לו את ההיתר המוחרם.

בשעה 5:34 שני קצינים הגיעו סוף סוף למקום כדי לבדוק את ההיתרים של מי שהורשו לעבור דרך התור ההומניטרי והיציאה. הם התחילו להרשות לנשים, ילדים, זקנים ואנשים עם היתרים תקפים לעבור. אותנו ביקש אחד הקצינים בנימוס לעזוב את תור היציאה. המשכנו לצפות על המחסום מהצד הפלסטיני של הקרוסלה הראשונה עד השעה 6 בקירוב. הכול שב להתנהלות הרגילה, כך שכאשר התבקשנו שנית לעזוב, עשינו זאת.