קלנדיה

מקום: 
צופות: 
תמר פליישמן
06/10/2019
|
אחה"צ
בחזרה לעזה אחרי אישפוז

מי שהיו שם בקלנדיה בקדמת המחסום אלו ילדים נשים וגברים לאחר אשפוז בבתי חולים שבגדה שמיהרו לצאת מאפלת המחסום אל בוהק השמש ועלו על שני רכבי ההסעות שיעד פניהם רצועת עזה.

יש משהו נוגה במראה הזה של מי שממהר לשוב למקום כלאו, למקום בו חייו נתונים בסכנה מתמדת מידי שוביו ומחסורו רב.

שלושה שוטרי מגב בודקים אישורים מחוץ למחסום

מי שעוד היו שם בקלנדיה בקדמת המחסום אלו שוטרי מגב שהתמקמו מאחורי קיר של פחים, ספק מסתור לשם הפתעה, ספק מסתור מפני השמש, עמדו השלושה, אחד בחור ושתיים בחורות ודרשו מכל פלסטינית ופלסטיני בגירים להציג תעודות ואישורים.

בשעה בה הגעתי – הגיעו גם הם, כשעזבתי, כשעתיים מאוחר יותר - עדיין עסקו בציד אדם.

שלט קטן עם תמונת הילד הרצוח, מוחמד אבו-ח'דיר

השלט עם תמונת הילד הרצוח, מוחמד אבו-ח'דיר, השלט שהמשפחה תלתה על חזית ביתה גרר תלונה ואיום בקנסות יומיות מצד עיריית ירושלים כי המשפחה לא ביקשה ולא קיבלה אישור תליית שלט.

במקומו נתלה שלט קטן יותר שפונה אל אחורי הבית ובו תמונה שהחווירה עם השנים.

בבית פנימה דואליות של חיים.

הילד המת שכמו קפא בזמן הוא נוכח בכל מעגלי חייהם של בני המשפחה גדולים כקטנים, וחוסיין האב השיח בחשיבות הזיכרון.