דומא - אין חולים, אך המצב הכלכלי בכי רע

צופות: 
רעיה ירון
06/07/2020
|
בוקר

דברתי עם ח', לבדוק את נושא גזר הדין בבית המשפט בלוד. לדבריו, המועד נדחחה. אבדוק עם עורך הדין המלווה את המשפט.
בכפר עצמו אין חולים, אך המצב הכלכלי בכי רע.
שלא כבתחילת המגפה, אין שמירה בפאתי הכפר ליוצאים ולנכנסים. בינתיים.