מת"ק עציון

צופות: 
שלומית ש', אורה א'
05/11/2018
|
בוקר

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10.45

אנשים שבאו לקבל כרטיסים מגנטיים, סיפרו שהם כבר היו כאן הבוקר והחיילת אמרה להם שאין היום כרטיסים וייעצה להם לנסוע ליריחו. נסעו ליריחו ושם אמרו להם שהם אינם שייכים לנפת יריחו ושעליהם לפנות למת"ק עציון (לכאן). בזמן ששוחחנו איתם הגיעו ארבעה ערבים נוצרים (עם שרשרות צלב) וביקשו כרטיסים מגנטים ומייד הוכנסו . שאלנו את החייל בחלון, שסירב להכניס  אנשים וחזר ואמר שאין כרטיסים, למה הכניס את האנשים האלה? הוא  הסביר שקיבל הוראה מפורשת מראש המת"ק לנפק להם כרטיסים. האנשים שהיו ביריחו וחזרו לעציון ולא קיבלו כרטיסים, ונאלצו ללכת. הם יוכלו לחזור רק ביום רביעי, עד אז לא יחלקו כאן כרטיסים מגנטיים. ביום שלישי אין חלוקת כרטיסים. כך הם יפסידו שלושה ימי עבודה.

תמוה, איך משרד שצריך לספק שירותים מחליט לסגור יום בשבוע?