דיר אל ר'וסון: ביקור בעירייה

צופות: 
אלכס וייצמן , מיקי פישר (מדווחת)
05/06/2017
|
בוקר

הגענו לעיריית דיר אל ר'וסון לדבר עם ב',  האחראי מטעם העירייה לקבלת הבקשות להיתרים והעברתם לקישור הפלסטיני .

הוא אישר  באוזנינו את ההוראה שהעביר הקישור הפלסטיני בדבר קבלת בקשות התרים מבעלי הקרקע ויורשיהם ובניהם ובנותיהם בלבד, אבל ציין שהגיש בין הניירות גם נכדים ופועלים כדי לראות מה חשב המת"ק הישראלי

כמו כן התקשרנו למרכז ההיתרים בבית אל  שם ענתה לנו ליאור שאין שינוי בהוראות ההיתרים ושפועלים יכולים להגיש בקשות בנוהל המקובל .  ביקשנו שיבהירו ויחדדו את הדברים דרך אנשי מת"ק טולכרם לקישור הפלסטיני בטולכרם. היא הבטיחה לעשות זאת ולדבר עם רכזת ההיתרים החדשה שם, ירדן, שמחליפה את דור .

ובינתיים  - הכיבוש מעמיק, העוולות רק מתגברות.  50 שנה ויום לספירה....והסוף מי ישורנו ...