חבלה

מקום: 
צופות: 
רותי כ"ץ, חנה אבירם
03/08/2016
|
בוקר

6:05 – 7:30 - המחסום היה פתוח למעבר לשני הכיוונים. הפרוצדורה של המתנה מחוץ לגדרות, כניסה של קבוצות של חמישה בכל פעם, לתחום שבין הגדרות. המתנה לפני קרוסלה עד לסיום בדיקת חמשת האנשים שבמבנה הבידוק, כניסה למבנה ויציאה ממנו כעבור מספר דקות. אלה המתניידים על אופניים מעמידים אותם ליד שביל המעבר אל הביתן. ביציאה מן הבידוק מפקידים את הת.ז. בידי החייל שבעמדת השמירה הסמוכה לשער המתכת המוביל אל המשתלות, אוספים את האופניים ואז את התעודה. אלה שאינם מבצעים באופן אוטומטי את הנוהל ננזפים על ידי החייל.

ואם נדמה כי הכיבוש מתקבל והופך שקוף גם בעיני הנכבשים לא כך הוא. גבר שיוצא מהמחסום פונה אלינו בעברית ומתאר השלכות של הכיבוש על החיים החברתיים-כלכליים – אבטלה גבוהה, עליה בשיעור הגירושין כתוצאה מהיעדר אמצעים כלכליים. 'יום אחד זה יתפוצץ'.

בזמן שהמחסום פתוח הגיעה מכונית עם לוחיות זיהוי של האו"ם, ובה נשים פלסטיניות. זמן קצר אחריה הגיעה מכונית נוספת נהוגה בידי גבר. שתיהן המתינו עד בוש והמחסום נסגר מבלי שעברו בו.