ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
עידית מ., ורדה צ. (מדווחת).
02/07/2017
|
בוקר

שחראין (כמעטחדשהכלבס״ה זורם.

בהגיענו אל גדר ההפרדהinfo-icon בשעה 3:45 אנו מבחינות בשלט אלקטרוני חדשנוצץ וזורם באדוםבערבית בלבד,שפונה אל עבר הכניסה מהצד הפלסטיניבתוך רחבת הכניסהעל פי הספרות אנו מסיקות שהשלט מכריז על שעות פתיחת המחסום לנושאי הסוגים השונים של רישיונותאיננוכמובןמצליחות לקרוא לאילו סוגים מתאימה כל הכרזה.

השערים נפתחו ב3:47, וריצת הקהל אל המגנומטרים מתחילהראשוני היוצאים (ראשוני הנכנסים לישראלמופיעים דקות מאוחר יותרמשתלם להקדיםומשתלם להסתער ולרוץ.

בין שעה זו ועד 4:30 בערךאין לחץ או תור בכניסה למתקןוקצב המעבר סביר – 4-5 דקות לנשים 6-7 דקות לגברים.

לקראת 4:30 קורה משהו לא רגילשערי הכניסה נותרים פתוחיםשערי המגנומטרנסגריםובתוך פחות מחמש דקות מתמלאת כל רחבת הכניסה בכמות קהל של מאות אנשיםבקצב הכניסה הרגיל ממש לא שמים לב לכמות העצומה העוברת בכל דקה ודקהכשנפתחים המגנומטריםוהקהל מתחיל להכנסלוקח מספר דקות עד שהרחבה מתרוקנתגברים שסימנו למעקבש׳נלכדו׳ ברחבההגיעו לצד היציאה לישראל בתוך 12עד 14 דקותלאשה לקח כ-7 דקות.

לקראת 5:00 מתחילות פעימות הסגירה והפתיחה המוכרות לנווגם ההזרמה לסירוגין ממסלולי הסלאלום השוניםלמוכרי הקפה יש הזדמנות לשדל את העומדים בתוריםשני אנשים מנסים לטפס מעל המחיצותאבל ס״ה רגועכשנפתחים השערים לאשה לוקח דקותלגברים 10-11 דק׳למעבר דרך המתקןבשעה זו גובר הלחץ על קרוסלותinfo-icon היציאה לישראלונפתח הפשפש הצדדילהקל על המעבר.

בשתי הזדמנויות שונות אומרים לנו אנשיםבימי ראשון הכל רגוע עכשיותבואו בימים אחרים בשבוענקבל כנראה את עצתם בפעם הקרובה.

5:25 עזבנו