חבלה

מקום: 
צופות: 
נורה ר', חנה פ'(מדווחת)
01/06/2016
|
בוקר

חבלה- 6:10 השער נפתח אך חדר הבדיקה אינו פועל - אין חשמל.

 מתחילים להתארגן לעבודה ידנית. בכניסה לשער מראים את האישור וביציאה מכתיבים את מספר ת.ז. לחיילת המ.צ. בתחילה ההתארגנות לוקחת זמן ואח"כ זה זורם.

אחד הפועלים שומר על התור. רואים ילדים שהתלוו אל ההורים, כי אצלם התחילה חופשת הקיץ. הבדיקה מתקדמת. עובר סוס עם עגלה מלאה שקים ריקים החייל בודק אותם אחד אחד. בחור מגיע עם אופניים חשמליות, החייל מחזיר אותו חזרה כי אין לו רישיון מיוחד לאופניים.

השעה 7:30 והם מזרזים את הבדיקה, שורות ארוכות נעמדות לפני המ.צ. הרושמת. בשלב זה היינו צריכות להמשיך לדרכנו.