זיתא (ג'מאעין) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

זיתא (ג'מאעין)