אל עוג'ה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אל עוג'ה