עזון עתמה, יום ב' 20.4.09, בוקר

צופות: 
רינה צ., ניבה ד.(כותבת), תמר ודבי (אורחות)
20/04/2009
|
בוקר

עזון עטמה
6.15    -  כעשרים איש עומדים במחסום.

במחסום עוברים רק פועלים שעובדים בהתנחליות באזור. פועלים שעובדים בישראל מופנים למעבר אייל.

זו הרעה עצומה במצבם: הם צריכים לעבור במחסום הדרומי של הכפר, לנסוע מרחק של 20 ק"מ , ולחכות בצפיפות הנוראה של מעבר אייל בין שעה לשעתיים, וכל זה לפני שהם מתחילים לנסוע לעבודה בישראל. ובעיה נוספת: לאייל מגיעים רוב הפועלים בשעה 3.00-4.00 כדי לתפוס מקום בתור, והמחסום הדרומי נפתח (למיטב ידיעתי) רק ב-5.00.

זו הסיבה שאת המחסום הזה עוברים כל כך מעט אנשים, בשעה זו כשהפועלים יוצאים לעבודה.

ועוד פגיעה בתושבי הכפר:
במחסום מורשה לעבור רק מי שמחזיק באישור קו התפר. לאחרונה מחייבים את התושבים לקחת אישורים אלה (שצריך לחדש אותם כל 3 חודשים, ותמיד יש אפשרות שלא יחודשו מסיבה זו או אחרת), ויש כאלה המסרבים לקחת, בעצת עורך דין.

וכל זה בזמן שמכריזים על הקלות בתנועת התושבים בגדה.

המתנה בתור כשמונה דקות.

ילד שגר בצד הכפר שמצפון למחסום שצריך להגיע לבית הספר בתוך הכפר צריך להציג במחסום תעודת לידה שלו, צילום של תעודת זהות של אבא שלו וצילום אישור קו התפר של אביו
.