עזון עתמה, יום ג' 17.3.09, אחה"צ

צופות: 
מקי ש' ועמירה (מדווחת)
17/03/2009
|
אחה"צ

 12:20

המחסום החדש עם מגדל ובטונדות פרוביזוריות. 3 שוטרים מאיישים את המקום ומגיעים עוד ג'יפ עם קצינים ועוד מכונית צבאית. השער סגור למכוניות ומעט האנשים/ילדים שעוברים צריכים להציג אישור ותעודה המצביעה על תושבותם בעזון עתמה. ניסינו לברר אם ניתן להגיע לשער הדרומי הסוגר על כיתור הכפר, "לשם כך עלינו לבקש רשות מיוחדת מהגדוד. איוש המשטרה הוא זמני עד שחיילים יחליפו". השוטרים היו מודעים לתלונתנו על העברת אוכל בכמות הגיונית למשפחות השוכנות מעבר לכביש/המחסום והודיעו לנו ש "רק כמויות מסחריות איננו מרשים להעביר - כי אולי העגבניות בארגזים תהיינה מורעלות"... לא היו כמעט עוברים במחסום.