אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 11.3.09, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
דרורה, רחל (מדווחות), נהג: יוסקה
11/03/2009
|
Morning

 בית לחם, 06:45:   אנשים עברו, ביחידים או בזוגות.  בשל חג הפורים היה סגרinfo-icon מוחלט.   משנכנסנו  רבים מהנוכחים שם אמרו לנו "בוקר טוב".  האם היה זה קהל אחר?  שתי עמדות בדיקה היו פתוחות. לאחר 15  דקות  אף אחד לא  עבר לירושלים.     

 אל נשאש, 07:15 :    איש לא פנה אלינו לעזרה.

 מת"קinfo-icon עציון, 08:10:  מגרש החנייה היה ריק לחלוטין. דלת הכניסה הייתה פתחה. הגיעו שלושה אנשים ומיד הוזמנו להיכנס.
 

 נבי-יוניס, 08:15:  פגשנו איש אחד שבא לחתום על מסמכים לעורך דין  במטרה להסיר את המכשול המונע ממנו להיכנס לעבוד  בירושלים.  המעסיק שילם עבור העורך דין.