בית לחם, יום א' 8.3.09, אחה"צ

צופות: 
דבורה ג., דפנה ש. (מדווחת)
08/03/2009
|
אחה"צ

בית לחם

ארבע עמדות פתוחות. אין מאבטחים או חיילים בכניסה למעבר. חייל מפטרל מעל הראשים על הגשר

 האנשים עוברים במהירות יחסית בלי אירועים מיוחדים.