א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 19.2.09, אחה"צ

צופות: 
אליס פ., חמדאן – נהג, חנה א. (מדווחת)
19/02/2009
|
אחה"צ

 הרהור: האם ניתן להתרגל לכיבוש?

14:22 - 'שער הילדים' - ג'ברה

החיילים במקום חשדנים כלפינו ואחד מהם מתעקש שחמדאן יגיד לו מאיפה הוא. 'מחסוםווטש' עונה חמדאן. החייל עובר לדבר בערבית, לא כל כך יודע מה לעשות איתנו ופונה לחייל אחר (גבוה מאד, מוצק, בהיר, הבעת פניו קפואה) לטכס עצה מה לעשות. בסוף הם מחליטים לבקש מחמדאן ת.ז.. הושטנו לו כולנו את הת.ז.. החייל הבהיר נוטל את התעודות ומיד מחזיר, בלי לעיין בהן אפילו.

ליד השער עומדות שלוש נשים שהחיילים לא מאפשרים להן לעבור. הן מבקשות מחמדאן שיקח אותן, אבל החיילים אוסרים עליהן.

14:30 - א-ראס

הכביש באזור המחסום שעל אם הדרך מכיוון א-ראס לטול-כארם משובש מאד. הכביש עצמו צר מאד וחצוי באמצעו על ידי בטונדות, השוליים נמוכים ומשוננים ומכוניות המגיעות למחסום מכיוון א-ראס, נאלצות לרדת לשוליים אך בנס הגחון שלהן לא נפגע. מהכיוון הנגדי, משאית המגיעה מטול-כארם חוסמת את המחסום כאשר עליה לבצע את הפניה לכיוון א-ראס. האם הזנחת הכביש עד כדי סכנה בטיחותית היא חלק מהקונספציה המחסומית?

בהגיענו היו 9 מכוניות מכיוון טול-כארם. תיזמנו 11 דקות למכונית.

מכיוון א-ראס לא נוצר תור, אך לעתים מכוניות נאלצו להמתין עד לקבלת האות להמשך התנועה.

נוסעי מכוניות מכיוון טול-כארם עוברים את הטקס השיגרתי של המתנה במרחק של כמה עשרות מטרים מעמדת הבדיקה, טיפוס בעליה עם תנועת היד החיילית, עצירה ליד העמדה ו'זכיה' במבט חטוף, לעתים נטילת הת.ז. והחזרתן מיד.

מכוניות מכיוון א-ראס לא נבדקות אלא רק רכבים מסחריים. נהג רכב מסחרי המוביל ארגזים של מכשירי חשמל גדולים (טלביזיה? מכונת כביסה?) זוכה לסדרת חינוך. הוא נוסע (באיטיות רבה יש לציין, עקב המהמורות בכביש המשובש) בלי לעצור. אבל מה פתאם שיסע בלי מתן הרשאה מפורשת מהחייל (למרות שכאמור בדרך כלל לא בודקים היום רכבים מכיוון א-ראס. בתנועת יד חייל מורה לו לעצור ולנסוע לאחור. לאחר שהגיע לנקודה הדמיונית אך המוחשית כל כך של קו העצירה, החייל מסמן לו להתקדם (מרחק של כ-5 מ') והופ, הוא צריך לעצור שוב. הנהג יוצר איתנו קשר עין והבעת פניו היא סימן שאלה אחד גדול. כאשר החייל מורה לו לפתוח את הפתח של משאבת הדלק, הנמצא בדופן המכונית, הנהג שוב מסמן לנו כאומר 'תראו, תראו. מה זה צריך להיות). הצצה קצרה של החייל, נגיעה שלו בחוטים הקושרים את הארגזים, עוד רגע אולי גם יורה לנהג לפתוח את הארגזים. לא. איזה מזל (סחורה חדשה דנדשה. רואים על הארגזים). הנהג ממשיך.

14:49 - גם אנחנו ממשיכות בדרכנו, משאירות תור של 7 מכוניות מכיוון א-ראס.

15:16 - ענבתא

משני הכיוונים אין עיכובים בדרך כלל. לא בודקים מכוניות, אך ההתניה שמתפתחת אצל הנכבש היא לעצור ולהמתין עד לסימון מצד הכובש שזה בסדר להמשיך ולנסוע.

וכך, לכיוון טול-כארם מחליפים כמה מלים, לא בודקים ת.ז. ואפשר להמשיך ולנסוע.

על עמדת השמירה באמצע הכביש מתנוסס השלט הכתום "תודה לווטש... וגו'".

15:32 - רכב מסחרי בעל לוחיות צהובות בכיוון טול-כארם, נושא חלונות אלומיניום. ניירות הרכב נבדקים והוא ממשיך בדרכו.

15:33 - עזבנו.