אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 18.2.09, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אורה א., רחל מ. דרורה פ. (מדווחת),מסיע ומסייע: יוסקה מ:
18/02/2009
|
Morning

מעבר רחל - האנשים מחייכים – המעבר ההומניטרי פועל. אין עיכובים במכשיר בדיקת כפות הידיים והתנועה זורמת. מספר עמדות – חמש. יש מי שהתלונן שחיכה כשעתיים מאז שבא ועד שיצא . אין לנו דרך לבדוק זאת. עוד יש מקום לשיפורים במעברי גבול אלה. נקווה לימים טובים יותר.

 

אל-נשאש - תנועה דלילה ואין מי שזקוק לנו. 

 
מת"קinfo-icon-עציון – הדלתות נפתחות ב-08:00. סדר הכניסה ידוע ואין לחץ ויש הבנה הדדית. הבעיה היא כמובן בקצב נתינת הכרטיסים המגנטיים ומענה המשטרה לבקשות האנשים באשר לענייני תחבורה. אנשים מחוסרי עבודה משוועים לעזרתנו כדי שתוסר מהם מניעת קבלת אישור לעבודה. 

נבי- יונס - סוחר שעוסק עם ישראל לשביעות רצונם של שני הצדדים מתלונן על שהשב"כ מתענה לבנו אשר שותף איתו.

 אדם שקבל דו"ח תנועה לפני מספר שנים רוצה לשלם את חובו. כדי לקבל חשבונות על גובה חובו הוא פנה למת"ק חברון. התשובה שקיבל שם היתה שיפנה לראס-אל עמוד "איך אגיע לשם?" הצענו לו לגשת למת"ק עציון שם מאהר קבל הנחיה לטפל בבל מי שבא לבקש את עזרת המשטרה. לא ברור איך מאהר יטפל בו. קישרנו בינו ובין חיה'לה והיא איתו בקשר.