בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 27.2.09, בוקר

צופות: 
עפרה ט., נילי פ., מיכל ו., אורחת (מארה"ב)
27/02/2009
|
בוקר

 08:45 - צומת זעתרה/תפוח:
הצומת ריקה, אולי בגלל מזג האוויר הסוער. אורחת מארה"ב שהתלוותה אלינו צילמה את החיילים בצומת.  
חיילת שעמדה במחסום ניגשה אליה ואמרה שאסור לה לצלם חיילים. אמרנו שלא שמענו על איסור כזה.

 
09:00 -  בית פוריכ
הצומת ריקה. 

 
09:15 - מחסום חווארה
כמעט ולא הייתה תנועה במחסום.