בית איבא, יום ה' 5.2.09, אחה"צ

מקום: 
צופות: 
שרה ק., מיה גן-צבי (מדווחת)
05/02/2009
|
אחה"צ

בית איבא
תור ארוך של מכוניות ביציאה. נבדקות בקפדנות. מחסום הולכי הרגל כמעט ריק. אנשים עוברים בלי בעיות. המתנה של כרבע שעה.מעטים גם במסלול ההומניטארי, אולם הם נבדקים בקפדנות מול רשימה.נציג המת"ק אומר לנו שהבדיקה הקפדנית היא בגלל החלפת גדוד. מתלמדים.

נמצאים שם רק שעתיים.