בית איבא, יום ג' 16.12.08, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
מקי.ש וריבה ב. (מדווחת)
16/12/2008
|
Afternoon
16.05  בית  איבא
עמדה אחת פעילה ועמדה הומניטרית בנוסף. מסתברשהמסלול השני "תקול" מלשון תקלה. בהמשך תור  הצעירים מתארך והצפיפות גוברת. כעת כבר עומדים חצי שעה. בסככה  ביציאה הסטודנטים, "מלבישים" מחדש את כל מה שפרקו במחסום.המסלול ההומניטרי זורם יחסית "בסדר". המכוניות וגם אוטובוס שהגיע  עוברים ללא עיכובים מיוחדים. המכוניות לכיוון שכם נכנסות ללא בדיקה ואפילו לא בתנועת יד/אצבע....

בסה"כ מה שקורה מול האוכלוסיה שנאלצת לעבור במחסום לא חריג אבל כנהוג בבית איבא לאחרונה -  תנועתנו ומיקומנו שלנו מאד זוכים לתשומת לב ויש  תגובות. אומרים לנו איפה  בדיוק לעמוד, הן במחסום  והן מול תור המכוניות של לדבר על הגבלות  צילום. והכל במונחים של "לפי החוק" ואיומי הזמנת משטרה.  אני  מצלמת (בשביל  הקטע בלבד) חייל בודק תיקים בכרכרה של החמור וכתגובה המ"צ מצלמת את מקי.

נ. המפקד מבקש ממני בנימוס לא לעמוד על אי התנועה המשקיף על תנועת הרכבים והאנשים כי הנוכחות שלנו מאיימת פסיכולוגית על החיילים ואז הם לא מתפקדים כראוי. בהמשך הוא מדבר איתנו באריכות על תפיסת  עולמו באשר לפעילות במחסומים וגם התלונן שצוטט בדו"ח קודם שאמר משהו קשה ובהחלט לא כך הוא.