א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 17.12.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
נורה ר', מיכל ב', חנה פ' (מדווחת)
17/12/2008
|
בוקר

ג'בארה

7:15 -  בשער הראשי, פלוגת מילואים. מפקד המחסום לא יודע כלל על פתיחת שער.מבקש אישור מן המפקדה בבארותיים , התשובה שלילית. המוקד ההומניטארי לא נפתח עדיין. בהתערבות מת"קinfo-icon טול כרם פתחו לנו את השער.

אראס

7:30 - מילואים, לפי דבריהם הם מתנדבים. התנועה מעטה והבדיקה באקראי

ענבתא

8:20 - חיילי מילואים שהעידו על עצמם שהם הומאניים. התנועה זורמת והבדיקות באקראי.

גזירה חדשה:  נכנסה לתוקפה במוצאי שבת ה-13 לחודש, מכוניות ישראליות לא יכולות להיכנס לטול כרם. הערבים הישראלים לא יודעים על כך. עצרו אותנו באמצע הדרך כדי לברר זאת