ארתאח, ענבתא, יום א' 7.12.08, בוקר

צופות: 
יהודית ה', רחל ה' (מדווחת).
07/12/2008
|
בוקר

6:50, מחסום אירתח: ריק עקב חג הקורבן. 7 מחכים בקרוסלה כ-10 כלי רכב של מעסיקים ולא יותר מ-30 פועלים במתחם. 

6:55, ג'בארה: ריק בשני הכוונים.  לא נכנסנו לא-ראס.

7:05, ענבתא: תנועה דלילה מאוד ואין תור בשני הכיוונים. מטען של משאית מכיוון שכם נבדק.

המשכנו לבית איבא.